Ανάλυση Cookies του Ιστοτόπου www.metaforiki-artas.gr

Τοποθεσία του Εξυπηρετητή: Δανία

Cookies στο σύνολο: 4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Απαραίτητα - Tεχνικά Cookies (4)

Απαραίτητα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου.

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                       ΤΥΠΟΣ               ΔΙΑΡΚΕΙΑ     

_GRECAPTCHA                   google.com                           HTTP                  179 ημέρες

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να διακρίνει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή ρομπότ. Είναι βασικό για την ιστοσελίδα προκειμένου να δημιουργεί έγκυρες αναφορές σχετικά με την χρήση της.

Πηγή: https://www.google.com/recaptcha/api2/reload?k=6LeqerkUAAAAAI949Ps3y7at62f_flPLXb-I5M-0

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

 

rc::a                                      google.com                                             HTML                 Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να διακρίνει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή ρομπότ. Είναι βασικό για την ιστοσελίδα προκειμένου να δημιουργεί έγκυρες αναφορές σχετικά με την χρήση της.

Πηγή: https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=formsInitRecaptcharender=explicit

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

 

rc::b                                      google.com                                             HTML                Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να διακρίνει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή ρομπότ.

Πηγή: https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=formsInitRecaptcharender=explicit
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

 

rc::c                                         google.com                                            HTML                Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να διακρίνει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή ρομπότ.

Πηγή: https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=formsInitRecaptcharender=explicit
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.